Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 13ης Ιανουαρίου 2021

Νέα άνοδο, αυτή τη φορά κατά 0,21% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ., φθάνοντας τις 1.296,14 μονάδες. Ο τζίρος της ημέρας ανήλθε σε € 8.266,80 με τις διαπραγματεύσεις να αφορούν και πάλι τους τίτλους των Interlife και Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή.

Η ελλαδική ασφαλιστική συνεχίζει το ράλι ανόδου πραγματοποιώντας κέρδη 6,80% και φθάνοντας στα € 4,40. Για τη δεύτερη σημειώθηκε ανάκαμψη, με την τιμή να πιάνει τα € 8,20, με κέρδη 2,50%.

Όσον αφορά τις εκκρεμείς εντολές, η IQ GMG έμεινε με 100 μετοχές σε εντολές αγοράς, καθώς παραμένει σε αναστολή και η Interlife Ασφαλιστική έκλεισε τη συνεδρίαση με 1.850 μετοχές να παραμένουν σε εντολές αγοράς και 100 σε ανοιχτές εντολές πώλησης. Η Kerverus Holding έκλεισε με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης, κατά το σύνηθες, ενώ η Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε. με 800 μετοχές σε εντολές αγοράς και 656 μετοχές σε εντολές πώλησης.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το ράλι της Interlife ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, αφού η τιμή της μετοχής έφθασε στα € 4,64 (+4,98%). Μετά και τις σημερινές εξελίξεις, η απόκλιση στην τιμή διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο αγορών υπολογίζεται σε € 0,24.