Τιμές κλεισίματος ΝΕΑς αγοράς την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2021

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις τιμές κλεισίματος των μετοχών των εταιρειών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 11ης Ιανουαρίου 2021: