Π. Νικολάου: Κοιτάζει προς νέες αγορές η Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου κοιτάζει προσεκτικά προς νέες αγορές στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Διευθύνων Σύμβουλο της τράπεζας Πανίκο Νικολάου, ο οποίος χαρακτηρίζει τη μείωση των ΜΕΔ και τη δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου, ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η τράπεζα.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch, ο κ. Νικολάου σταχυολογεί τα πλάνα της τράπεζας για το επόμενο διάστημα σημειώνοντας ότι «συνεχίζουμε να αξιολογούμε τρόπους για επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ», παραμένοντας «επικεντρωμένοι στον στόχο μας για επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων εντός του 2022».

Αναφέρει ακόμα ότι σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, στο οποίο και οι ευκαιρίες παραχώρησης νέων υγειών δανείων είναι περιορισμένες λόγω του υψηλού ιδιωτικού χρέους, «προσπαθούμε διαρκώς να δημιουργήσουμε νέες πηγές εσόδων, οι οποίες βέβαια θα είναι βιώσιμες, θα συνάδουν με το επιχειρησιακό μας μοντέλο και θα πληρούν τις εποπτικές απαιτήσεις».

Όσον αφορά τα επιτοκιακά έσοδα, η Τράπεζα σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, επικεντρώνεται στον εξορθολογισμό της τιμολόγησης και κοιτάζει προσεκτικά προς νέες αγορές στο εξωτερικό (ναυτιλία, κοινοπρακτικά δάνεια).

Υποκαταστήματα και προσωπικό

Όσον αφορά το κλείσιμο υποκαταστημάτων, αναφέρει ότι προκύπτει από τη γενικότερη αναθεώρηση του τρόπου εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών αλλά και αξιολογώντας την απόδοσή τους.

«Όπου βλέπουμε πως η ύπαρξη κάποιων υποκαταστημάτων δεν δικαιολογείται από τον όγκο εργασιών τους, θα προβαίνουμε στις ανάλογες ενέργειες, λαμβάνοντας όμως πάντα υπόψη τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων πελατών μας, όπως κάναμε μέχρι σήμερα, και παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις εξυπηρέτησής τους», υπογραμμίζει.

Αναφορικά με θέματα ανθρώπινου δυναμικού, αναφέρει ότι οι θέσεις για ταμίες έχουν μειωθεί και μπορεί να μειωθούν κι άλλο στο μέλλον, αλλά αυξάνονται διαρκώς οι θέσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Υπάρχουν επίσης αυξημένες ανάγκες για άτομα που μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μέσω τεχνολογικών εργαλείων αλλά και για άτομα που εξειδικεύονται στην ανάλυση δεδομένων.

Σε σχέση με τη διαχείριση της υπερβάλλουσας ρευστότητας σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων, επισημαίνει ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές πέραν του βιώσιμου δανεισμού (π.χ. αύξηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, διοχέτευση σε off balance sheet items, χρέωση liquidity fees κλπ). «Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι και αξιολογούνται συνεχώς», τονίζει.

Ο κ. Νικολάου στη συνέντευξή του κάνει αναφορά και στη σχέση της τράπεζας με την ΕΤΥΚ την οποία χαρακτηρίζει υγιή και εξελισσόμενη.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.