Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 8ης Οκτωβρίου 2021

Σταθερός στις 1.292,79 μονάδες παρέμεινε και σήμερα, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου ο Γ.Δ. της Νεοαναπτυσσομένων Εταιρειών Αγοράς του Χ.Α.Κ., μιας και η συνεδρίαση δεν έληξε με πραγματοποιημένες συναλλαγές.

Ως προς τις μη εκπληρωθείσες εντολές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy (160.000 μετοχές προς αγορά) και η IQ GMG (100 μετοχές προς αγορά) παραμένουν σε αναστολή και συνεπώς δε σημειώθηκε κάποια εξέλιξη. Η Interlife Ασφαλιστική βρέθηκε με 900 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς και 2.046 μετοχές προς πώληση μετά το πέρας της συνεδρίασης. Η Kerverus Holding έκλεισε με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε. με 772 μετοχές σε εντολές πώλησης.