Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 7ης Οκτωβρίου 2021

Διατηρήθηκε στις 1.292,79 μονάδες και σήμερα ο Γ.Δ. της Νεοαναπτυσσομένων Εταιρειών Αγοράς του Χ.Α.Κ., μιας και η συνεδρίαση δεν έληξε με πραγματοποιημένες συναλλαγές.

Ως προς τις μη εκπληρωθείσες εντολές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy (160.000 μετοχές προς αγορά) και η IQ GMG (100 μετοχές προς αγορά) παραμένουν σε αναστολή και συνεπώς δε σημειώθηκε κάποια εξέλιξη. Η Interlife Ασφαλιστική βρέθηκε με 1.000 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς και 2.046 μετοχές προς πώληση μετά το πέρας της συνεδρίασης. Η Kerverus Holding έκλεισε με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε. με 772 μετοχές σε εντολές πώλησης.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Interlife συνέχισε την καθοδική της πορεία με νέα πτώση (0,49%). Η τιμή της μετοχής υποχώρησε στα € 4,04 ενώ η ψαλίδα με το Χ.Α.Κ. έχει πλέον συρρικνωθεί στα € 0,02.