Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 6ης Οκτωβρίου 2021

Διατηρήθηκε στις 1.292,79 μονάδες ο Γ.Δ. της Νεοαναπτυσσομένων Εταιρειών Αγοράς του Χ.Α.Κ., μιας και η συνεδρίαση της ημέρας δε έληξε με πραγματοποιημένες συναλλαγές.

Ως προς τις μη εκπληρωθείσες εντολές, η C.O. Cyprus Opportunity Energy (160.000 μετοχές προς αγορά) και η IQ GMG (100 μετοχές προς αγορά) παραμένουν σε αναστολή και συνεπώς δε σημειώθηκε κάποια εξέλιξη. Η Interlife Ασφαλιστική βρέθηκε με 1.800 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς και 2.046 μετοχές προς πώληση μετά το πέρας της συνεδρίασης. Η Kerverus Holding έκλεισε με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε. με 772 μετοχές σε εντολές πώλησης.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Interlife έκανε επιστροφή στις αρνητικές επιδόσεις, καθώς σημείωσε νέα πτώση. Η υποχώρηση ήταν της τάξεως του 0,98% με την τιμή να διαμορφώνεται τελικώς στα € 4,06. Η ψαλίδα με το Χ.Α.Κ. έχει πλέον συρρικνωθεί στα € 0,04.