Μεγαλομέτοχος της Τράπεζας Κύπρου η Senvest

Πάνω από 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου είναι η Senvest, η οποία καθίσταται πλέον μεγαλομέτοχος.

Το ποσοστό της Senvest αυξήθηκε από το 4,02% στο 5,01%, το οποίο αναλογεί σε 22,338,748 δικαιώματα ψήφου της τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι προσφάτως, το μετοχικό της μερίδιο στην Τράπεζα Κύπρου, από το 6% στο 8.57%, αύξησε η CarVal Investors.

Η Senvest Management LLC (Senvest) είναι εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος που ιδρύθηκε από τον Richard Mashaal το 1997. Η Senvest εδρεύει στη Νέα Υόρκη και χρησιμοποιεί μια αντίθετη επενδυτική στρατηγική που βασίζεται στην αξία, σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση περίπου 3 δισ. δολαρίων.