Μ. Σαρρής και Εύη Ρωσσίδου στο ΔΣ Astrobank

Μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης της δομής της AstroBank Public Company Ltd, η ανώτερη εκτελεστική και διοικητική ομάδα της ενισχύεται με νέα μέλη με εκτενή τραπεζική εμπειρία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της AstroBank που συνήλθε την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου εξέλεξε νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κύριο Μιχάλη Σαρρή και την κυρία Εύη Ρωσσίδου Αντωνιάδου.

Ο κ. Σαρρής, πρώην Υπουργός Οικονομικών και με πολυετή τραπεζική εμπειρία στην World Bank, εξελέγη ως Ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της AstroBank. Επίσης, νέο Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγη η επικεφαλής της Διεύθυνσης Μεγάλων, Μικρομεσαίων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων της AstroBank, κ. Εύη Ρωσσίδου Αντωνιάδου. Η κ. Ρωσσίδου είναι στέλεχος της Τράπεζας από το 2008 με πρότερη εμπειρία στην Pricewaterhouse Coopers και την Τράπεζα Κύπρου. Οι διορισμοί τελούν υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

H Διευθυντική Ομάδα της AstroBank ενισχύεται επίσης με τον διορισμό του κ. Ανδρέα Αρτεμίου ως Ανωτέρου Σύμβουλου επί χρηματοοικονομικών θεμάτων. Ο κ. Αρτεμίου, διετέλεσε στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου και της Cynergy Bank στο Λονδίνο από τη θέση του Chief Risk Officer και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Σε δηλώσεις του για τις νέες προσθήκες στην ομάδα της Τράπεζας, ο CEO της AstroBank, Αριστείδης Βουράκης ανέφερε: «Η AstroBank αναβαθμίζει στελεχιακά τη διοικητική της δομή με στόχο την ταχύτερη επίτευξη του επιχειρησιακού της σχεδίου και την παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών στους πελάτες της».