Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 14ης Σεπτεμβρίου 2021

Στις 1.295,21 μονάδες κατέληξε σήμερα ο Γ.Δ. της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, με την Interlife να καταγράφει απώλειες της τάξεως του -0,48%.

Η C.O. Cyprus Opportunity Energy (160.000 μετοχές προς αγορά και 50.000 προς πώληση) και η IQ GMG (100 μετοχές προς αγορά) παραμένουν σε αναστολή και ως εκ τούτου δεν υπάρχει εξέλιξη με τις μετοχές τους. Η Interlife Ασφαλιστική έκλεισε τη συνεδρίαση με 1.586 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς και 1.255 μετοχές προς πώληση. Η Kerverus Holding έκλεισε με 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης ενώ η Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε. με 100 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς και 672 σε εντολές πώλησης.

Στην Αθήνα, η μετοχή της Interlife σημείωσε απώλειες ξανά (-0,92%) για να κυλήσει στα € 4,30. Το spread με τη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. διαμορφώνεται πλέον σε € 0,12.