Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 23ης Ιουλίου 2021

Αμετάβλητος έκλεισε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. στις 1.290,57 μονάδες, αφού οι συναλλαγές αξίας €  7.484,70 επί των τίτλων της Hangji Global δεν επηρέασαν την τιμή της.

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς εντολές για αγορά και πώληση τίτλων δε σημειώθηκαν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Πιο αναλυτικά, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έκλεισε με 120.000 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς ενώ οι ανοιχτές εντολές πώλησής της ανήλθαν σε 45.212. Η Interlife Ασφαλιστική έμεινε με 1.450 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς, ενώ με 100 έμεινε και πάλι η IQ GMG. 400 μετοχές σε ανοιχτές εντολές πώλησης έμειναν για την Kerverus Holding ενώ η Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε. έκλεισε τη συνεδρίαση με 500 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς και 322 σε εντολές πώλησης. Τέλος, 591 μετοχές έμειναν σε ανοιχτές εντολές πώλησης και για τη Hangji Global.

Στο Χ.Α., η μετοχή της Interlife πραγματοποίησε άνοδο της τάξης του 0,97% αξίας της, για να επαναφέρει την τιμή διαπραγμάτευσης στα € 4,18. Το spread με τη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ.  επανήλθε στα € 0,18.