Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 21ης Ιουλίου 2021

Σταθερός στις 1.290,57 μονάδες παρέμεινε και σήμερα, Τετάρτη 21 Ιουλίου ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. καθώς στην τελευταία συνεδρίαση δεν υπήρξε μεταβολή της τιμής του, παρά το γεγονός ότι συνεχίστηκε η μεγάλη δραστηριότητα, μιας και το μεγαλύτερο μέρος της ήταν και πάλι με εξωχρηματιστηριακό διακανονισμό.

Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε € 1.020.830,00. Εκτός από τις μετοχές της Φαρμακευτικό Κέντρο Α.Ε., οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία το όγκου, διαπραγματεύθηκαν 5.000 τίτλοι της Interlife και 700 της Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή.

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς εντολές για αγορά και πώληση τίτλων δεν υπήρξαν μεγάλες διαφοροποιήσεις και σήμερα. Αναλυτικότερα, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έμεινε για άλλη μία φορά με 40.000 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς ενώ οι ανοιχτές εντολές πώλησης αυξήθηκαν σε 69.162. Η Interlife Ασφαλιστική έμεινε με 1.500 μετοχές προς αγορά και άλλες τόσες προς πώληση. Σταθερή τέλος παρέμεινε η IQ GMG με 100 μετοχές προς αγορά ενώ με 400 μετοχές σε εντολές πώλησης παρέμεινε η Kerverus Holding.