Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 20ης Ιουλίου 2021

Σταθερός στις 1.290,57 μονάδες παρέμεινε και σήμερα ο Γενικός Δείκτης της Ν.Ε.Α.ς του Χ.Α.Κ. καθώς στην τελευταία συνεδρίαση δεν υπήρξε μεταβολή της τιμής του.

Ο όγκος των συναλλαγών ωστόσο ήταν υπέρογκος σε σχέση με τα συνήθη μεγέθη της αγοράς. Συγκεκριμένα, ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε € 1.002.222,00. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού προήλθε από την εξωχρηματιστηριακή αγορά μετοχών της Φαρμακευτικό Κέντρο Α.Ε., αξίας € 886.000,00 ενώ περαιτέρω μετοχές της εταιρείας πωλήθηκαν εντός της αγοράς, καθώς επίσης και τίτλοι της Interlife.

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς εντολές για αγορά και πώληση τίτλων δεν υπήρξαν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα, η C.O. Cyprus Opportunity Energy έμεινε για άλλη μία φορά με 40.000 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς και 45.212 σε ανοιχτές εντολές πώλησης. Η Interlife Ασφαλιστική παρέμεινε με 955 μετοχές προς αγορά και 2.000 μετοχές προς πώληση ενώ η Hangji Global έκλεισε τη συνεδρίαση με 178 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς και 660 σε εντολές πώλησης. Σταθερή παρέμεινε ξανά η IQ GMG με 100 μετοχές προς αγορά ενώ με 400 μετοχές σε εντολές πώλησης παρέμεινε η Kerverus Holding. Τέλος, με 700 μετοχές προς αγορά, στο τέλος της συνεδρίασης, έμεινε η Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή.

Στην Αθήνα,  μετοχή της Interlife σημείωσε ελαφρά άνοδο, της τάξης του 0,48% με την τιμή της μετοχής να επανέρχεται στα € 4,20. Η ψαλίδα με το Χ.Α.Κ. βρίσκεται τώρα στα € 0,20.