Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 19ης Ιουλίου 2021

Σταθερός στις 1.290,57 μονάδες παρέμεινε, κατά την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης της Νεοαναπτυσσομένων Εταιρειών Αγοράς του Χ.Α.Κ. καθώς στην τελευταία συνεδρίαση δεν υπήρξε μεταβολή της τιμής του, παρά το γεγονός ότι οι τίτλοι των Hangji Global και Interlife έκαναν υψηλό τζίρο, ύψους € 17.621,00.

Η υπόλοιπη δραστηριότητα αφορούσε τις εκκρεμείς εντολές για αγορά και πώληση τίτλων. Συγκεκριμένα, η C.O. Cyprus Opportunity Energy κινήθηκε σε γνώριμα νερά, κλείνοντας τη συνεδρίαση με 40.000 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς και 45.212 σε ανοιχτές εντολές πώλησης. Η Interlife Ασφαλιστική παρέμεινε με 2.000 μετοχές εξίσου προς αγορά και προς πώληση. Σταθερή παρέμεινε και πάλι η IQ GMG με 100 μετοχές προς αγορά ενώ με 400 μετοχές σε εντολές πώλησης παρέμεινε η Kerverus Holding. Τέλος, η Hangji Global έκλεισε με 178 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς και 650 σε εντολές πώλησης.

Στην Αθήνα,  μετοχή της Interlife κατέγραψε πτώση, της τάξης του 1,88% με την τιμή της μετοχής να καταλήγει στα € 4,18. Η ψαλίδα με το Χ.Α.Κ. μειώθηκε στα € 0,18.