Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 16ης Ιουλίου 2021

Στις 1.290,57 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης της Νεοαναπτυσσομένων Εταιρειών Αγοράς του Χ.Α.Κ. αυτή την εβδομάδα, καθώς στην τελευταία συνεδρίαση δεν υπήρξε μεταβολή της τιμής του, παρά το γεγονός ότι οι τίτλοι των Hangji Global και Solidus Securities έκαναν αθροιστικά τζίρο ύψους € 9.496,50.

Η υπόλοιπη δραστηριότητα αφορούσε τις εκκρεμείς εντολές για αγορά και πώληση τίτλων. Συγκεκριμένα, η C.O. Cyprus Opportunity Energy κινήθηκε σε γνώριμα νερά, κλείνοντας τη συνεδρίαση με 40.000 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς και 45.212 σε ανοιχτές εντολές πώλησης. Η Interlife Ασφαλιστική παρέμεινε με 2.850 μετοχές προς αγορά και 200 προς πώληση. Σταθερή παρέμεινε και πάλι η IQ GMG με 100 μετοχές προς αγορά ενώ με 400 μετοχές σε εντολές πώλησης παρέμεινε η Kerverus Holding, όπως και η Hangji Global (645 μετοχές).

Στην Αθήνα,  μετοχή της Interlife σημείωσε σημαντική άνοδο, με κέρδη 1,91%. Έτσι, η τιμή της μετοχής ανήλθε σε € 4,26 και η ψαλίδα με το Χ.Α.Κ. άνοιξε στα € 0,26.