Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 21ης Μαΐου 2021

Σταθερός, στις 1.293,22 μονάδες, έμεινε και σήμερα, Παρασκευή 21 Μαΐου, ο Γ.Δ. της Ν.Ε.Α.ς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Η εικόνα δε διαφοροποιήθηκε από αυτή των τελευταίων ημερών, με τη Hangji Global να αποτελεί τη μοναδική πηγή κινητικότητας της αγοράς, κάνοντας τζίρο ύψους € 6.237,60.

Οι τίτλοι των υπόλοιπων εταιρειών περιορίστηκαν σε μ πραγματοποιηθείσες εντολές. Η C.O. Cyprus Opportunity Energy έμεινε με 40.000 μετοχές σε ανοιχτές εντολές αγοράς και 35.212 σε ανοιχτές εντολές πώλησης. Παρόμοια εικόνα για τις Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε. (250 μετοχές προς αγορά και 250 προς πώληση), Hangji Global (345 μετοχές προς αγορά και 1.661 προς πώληση) και Interlife Ασφαλιστική (1.400 μετοχές προς αγορά και 1.240 προς πώληση). Τέλος, με ανοιχτές εντολές αγοράς έμεινε ξανά η IQ GMG (100 μετοχές) και με ανοιχτές εντολές πώλησης η Kerverus Holding (400 μετοχές).

Στο διαπραγματευτικό ταμπλό του Χ.Α. η μετοχή της Interlife κατρακύλησε, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 2,51% με την τιμή να καταλήγει στα € 3,88. Κατά συνέπεια, το spread με τη Ν.Ε.Α. αντιστράφηκε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και η μετοχή αποτιμάται πλέον υψηλότερα στην Κύπρο κατά € 0,02.