Τιμές κλεισίματος ΝΕΑς αγοράς την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 (pic)

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις τιμές κλεισίματος των μετοχών των εταιρειών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 19ης Μαρτίου 2021: