Σε ξενοδοχεία για 7 ημέρες οι επιβάτες που θα φτάνουν Κύπρο από το Ηνωμένο Βασίλειο

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τα έκτακτα μέτρα για αφίξεις από Ηνωμένο Βασίλειο και την κρατική καραντίνα δίνει το Υπουργείο Υγείας. Αναφέρει ότι σε ξενοδοχεία της Δημοκρατίας για περιορισμό 7 ημερών θα μεταφέρονται όλοι οι επιβάτες που θα φτάνουν στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Πρόκειται για ξενοδοχεία με τα οποία έχει συνάψει συμφωνία το κράτος για περιορισμό διάρκειας 7 ημερών.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωση, τα πρόσωπα κάτω των 18 ετών μπορούν είτε να κάνουν τον αυτοπεριορισμό στο σπίτι τους, είτε να παραμείνουν σε περιορισμό στα ξενοδοχεία στην περίπτωση που ταξιδεύουν με τους γονείς/κηδεμόνες τους ή εάν οι συνθήκες στο σπίτι τους δεν επιτρέπουν τον περιορισμό εκεί (π.χ. διαβίωση με άτομα που εμπίπτουν στις ευάλωτες ομάδες, αν δεν υπάρχει ενήλικας να αναλάβει τη φροντίδα τους, κτλ).

Στο ερώτημα αν μπορεί ένα άτομο, εάν διαθέτει χώρο και μπορεί να απομονωθεί από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, να περιοριστεί στο σπίτι του το Υπουργείο απαντά αρνητικά και διευκρινίζει πως όλα τα άτομα, πλην όσων είναι κάτω των 18 ετών, οφείλουν να παραμείνουν σε περιορισμό στα ξενοδοχεία της Δημοκρατίας και δεν υπάρχει καμία άλλη εξαίρεση πέραν των προσώπων κάτω των 18 ετών.

Το κόστος για την εργαστηριακή εξέταση κατά την άφιξη την 7η μέρα καλύπτεται από τον ίδιο τον επιβάτη και υπενθυμίζεται ότι σε εργαστηριακή εξέταση υποβάλλονται όλα τα άτομα από 12 ετών και πάνω. ενώ το κόστος για την επαναληπτική εργαστηριακή εξέταση την 7η ημέρα, καλύπτεται από το Κράτος.

Επίσης, το κόστος για τη μετακίνηση από τα Αεροδρόμια Λάρνακας ή Πάφου προς το ξενοδοχείο, αλλά και για τη διαμονή των 7 ημερών, καλύπτεται επίσης από το Κράτος.

Στο ερώτημα αν τερματίζεται ο περιορισμός μετά την 7η ημέρα περιορισμού στο ξενοδοχείο και νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης είναι αρνητικό, το Υπουργείο Υγείας απαντά αρνητικά και σημειώνει πως μετά τον εφταήμερο περιορισμό στο ξενοδοχείο και νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης είναι αρνητικό, τα άτομα μεταβαίνουν στα σπίτια τους, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό για ακόμα τρεις μέρες, μέχρι τη συμπλήρωση δηλαδή 10 ημερών από την άφιξη.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς Κύπρο από άλλη χώρα μέσω Ηνωμένου Βασιλείου δεν υποχρεούνται να παραμείνουν σε περιορισμό σε ξενοδοχείο της Δημοκρατίας, οφείλουν, ωστόσο, να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό για περίοδο 14 ημερών εάν ταξιδεύουν από χώρες της Κατηγορίας Γ.

Εάν το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης που θα διενεργείται την 7η ημέρα είναι θετικό, τότε ενεργοποιείται το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος, ενημερώνεται η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, ενημερώνεται ο Προσωπικός Ιατρός του ατόμου και ακολουθείται η διαδικασία που εφαρμόζεται για όλα τα θετικά περιστατικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ