Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 9ης Δεκεμβρίου 2020 (pic)

Σταθερός στις 1.269,61 μονάδες έμεινε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 9ης Δεκεμβρίου.

Συναλλαγές, 295 μετοχών, αξίας 5.428,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 18,400 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (20.712 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (3.586 μετοχές), τη NETINFO (25.544 μετοχές), την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (60 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (7.926 μετοχές) και η HANGJI GLOBAL LTD (704 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (1.000.000 μετοχές), η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (200 μετοχές), η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (130 μετοχές) και η FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε. (90 μετοχές).