Μικρή η επίπτωση της πανδημίας στα κεφάλαια των τραπεζών στην Κύπρο

Μικρή φαίνεται να είναι η επίπτωση της πανδημίας στα κεφάλαια των τραπεζών το β’ τρίμηνο του 2020, με τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του κυπριακού τραπεζικού συστήματος να υποχωρούν στα €4,48 δισεκατομμύρια από €4,52 δις το προηγούμενο τρίμηνο του ιδίου έτους.

Με βάση νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, η επίπτωση στα κεφάλαια στο β’ τρίμηνο ανέρχεται σε €44,4 εκατ. Σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή επιβάρυνση των τραπεζών ήταν μεγαλύτερη στο πρώτο τρίμηνο (μείωση €134 εκατ. σε σύγκριση το τέλος του 2019) όταν οι τράπεζες είχαν πάρει υψηλότερες προβλέψεις κατά την έναρξη της πανδημίας.

Πτωτικά κινήθηκαν και τα περιουσιακά στοιχεία σταθμισμένα επί του κινδύνου, τα οποία το β’ τρίμηνο του έτους παρουσίασαν μείωση €794 εκατ. και βρίσκονται στα €26,15 δις. Τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία καταδεικνύουν την έκθεση κινδύνου του τραπεζικού συστήματος.

Υπενθυμίζεται πως δεν υπάρχει εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της εφαρμογής του μορατόριουμ καταβολής δόσεων, το οποίο καλύπτει την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου. Με βάση εκτιμήσεις της ΚΤΚ αναμένεται αύξηση των ΜΕΔ εντός του 2021 με τη λήξη του μορατόριουμ.

Όσον αφορά την κερδοφορία, το κυπριακό τραπεζικό σύστημα κατέγραψε καθαρή ζημιά (μετά την φορολογία) €103 εκατ. από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2020, με ζημιές €79 εκατ. να καταγράφονται στο δεύτερο τρίμηνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ