Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 2ας Νοεμβρίου 2020 (pic)

Motion blur of stock board textured background in investment

Στις 1.248,21 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίασης του Νοεμβρίου.

Συναλλαγές 290 μετοχών, αξίας 1.595,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 5,500 €. Επίσης, συναλλαγές 903 μετοχών, αξίας 16.344,30 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 18,100 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (82.212 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (1.742 μετοχές), τη NETINFO (544 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (7.926 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (97 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (500.000 μετοχές), η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (250 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (215 μετοχές).