Προειδοποίηση Κεφαλαιαγοράς για επτά παράνομες ιστοσελίδες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, oι πιο κάτω διαδικτυακοί τόποι δεν ανήκουν σε οντότητα η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Πρόκειται για τις ιστοσελίδες
• fxpb.us
• avexcapital.com
• u-i-group.com
• marketsswiss.com
• primaryfxmarkets.com
• conventusgroup.com
• capitallevel.com

Η ΕΚΚ προτρέπει το επενδυτικό κοινό όπως προτού συνεργαστεί με επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να ανατρέχει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cysec.gov.cy), για να βεβαιώνεται ως προς τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.