Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 15ης Οκτωβρίου 2020 (pic)

Σταθερός στις 1.241,91 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 15ης Οκτωβρίου.

Συναλλαγές 1.205 μετοχών, αξίας 21.617,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 17,900 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (82.212 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (1.000 μετοχές), τη NETINFO (544 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (7.926 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (295 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (1.050.000 μετοχές), η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (86 μετοχές), η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (270 μετοχές).