Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 18ης Σεπτεμβρίου 2020 (pic)

Στις 1.235,78 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 18ης Σεπτεμβρίου.

Συναλλαγές 170 μετοχών, αξίας 952,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 5,600 €. Επίσης, συναλλαγές 1.522 μετοχών, αξίας 26.939,40 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 17,700 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (129.212 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (1.914 μετοχές), τη NETINFO (29.544 μετοχές), τη Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (200 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (30.000 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (478 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (1.050.000 μετοχές) και η HANGJI GLOBAL LTD (810 μετοχές).