Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 (pic)

Στις 1.239,33 μονάδες και με κέρδη της τάξεως του 0,03% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 17ης Σεπτεμβρίου.

Συναλλαγές 250 μετοχών, αξίας 1.263,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 5,100 €. Επίσης, συναλλαγές 250 μετοχών, αξίας 1.400,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 5,100 €. Τέλος, συναλλαγές 1.143 μετοχών, αξίας 20.345,40 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 17,800 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (129.212 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (1.914 μετοχές), τη NETINFO (29.544 μετοχές), τη Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (200 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (30.000 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (357 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (1.050.000 μετοχές) και η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (400 μετοχές).