Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 (pic)

Στις 1.239,00 μονάδες και με κέρδη της τάξεως του 0,11% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 16ης Σεπτεμβρίου.

Συναλλαγές 5.568 μετοχών, αξίας 13.920,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 2,500 €. Επίσης, συναλλαγές 1.272 μετοχών, αξίας 22.641,60 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 17,800 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (129.212 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (1.914 μετοχές), τη NETINFO (544 μετοχές), τη Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (450 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (30.000 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (228 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (1.050.000 μετοχές), η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (182 μετοχές), η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (300 μετοχές), η FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε (250 μετοχές) και η HANGJI GLOBAL LTD (640 μετοχές).