Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 15ης Σεπτεμβρίου 2020 (pic)

Στις 1.237,69 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 15ης Σεπτεμβρίου.

Συναλλαγές 440 μετοχών, αξίας 1.056,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 2,400 €. Επίσης, συναλλαγές 200 μετοχών, αξίας 1.130,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας FIRST ADVISORY & HOLDINGS, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 5,650 €. Τέλος, συναλλαγές 1.432 μετοχών, αξίας 25.489,60 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 17,800 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (129.212 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (7.482 μετοχές), τη NETINFO (29.544 μετοχές), τη Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (450 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (30.000 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (68 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (1.050.000 μετοχές), η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (5.560 μετοχές), η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (300 μετοχές) και η HANGJI GLOBAL LTD (500 μετοχές).