Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 7ης Αυγούστου 2020 (pic)

Στις 1.252,15 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 7ης Αυγούστου.

Συναλλαγές 420 μετοχών, αξίας 7.518,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 17,900 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (207.662 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (3.000 μετοχές), τη NETINFO (34.544 μετοχές), την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (300 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (40.000 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (80 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (1.000.000 μετοχές), η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (250 μετοχές), η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (100 μετοχές), την FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε (50 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (750 μετοχές).