Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 6ης Αυγούστου 2020 (pic)

Στις 1.253,70 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 6ης Αυγούστου.

Συναλλαγές 50 μετοχών, αξίας 855,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 17,100 €. Επίσης, συναλλαγές 235 μετοχών, αξίας 4.206,50 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 17,900 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (207.662 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (6.600 μετοχές), τη NETINFO (34.544 μετοχές), την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (300 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (20.000 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (265 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (1.000.000 μετοχές), η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (80 μετοχές), η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (100 μετοχές), την FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε (50 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (1.315 μετοχές).