Για εφτά παράνομες οντότητες προειδοποιεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Οι πιο κάτω διαδικτυακοί τόποι δεν ανήκουν σε οντότητα η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου:
  • fxg.market
  • 247firstinvest.com
  • keyoncapital.com
  • procloudoptions.online
  • cryptotradecentr.com
  • fxgrowcapital.com
  • meritkapital.net
Η ΕΚΚ προτρέπει το επενδυτικό κοινό όπως προτού συνεργαστεί με επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να ανατρέχει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cysec.gov.cy), για να βεβαιώνεται ως προς τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.