Εισαγωγή επιπρόσθετων μετοχών της εταιρείας Vonpende Holdings PLC

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 58 του Νόμου του ΧΑΚ 79.428 συνήθεις μετοχές της εταιρείας «Vonpende Holdings PLC» ονομαστικής αξίας €12,50, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν παραχώρησης μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση.

Περισσότερα εδώ