Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 8ης Ιουλίου 2020 (pic)

Στις 1.224,15 μονάδες και με κέρδη της τάξεως του 0,21% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 8ης Ιουλίου.

Συναλλαγές 6.000 μετοχών, αξίας 14.400,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 2,400 €. Επίσης, συναλλαγές 100 μετοχών, αξίας 464,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 4,640 €. Τέλος, συναλλαγές 800 μετοχών, αξίας 13.680,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 17,100 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (307.162 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (3.918 μετοχές), την KERVERUS (1.800 μετοχές), τη NETINFO (34.000 μετοχές) και την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (300 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (1.000.000 μετοχές), η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (170 μετοχές) και η HANGJI GLOBAL LTD (139 μετοχές).