Στα τρία δισ. οι αγορές κυπριακών ομολόγων μέσω PSPP και PEPP της ΕΚΤ

Στα €2,5 δισεκατομμύρια έφτασαν οι καθαρές αγορές κυπριακών ομολόγων από την Κεντρική Τράπεζα (ΚΤΚ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) μέσω του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων δημοσίου τομέα (PSPP), ενώ αν προστεθούν και οι αγορές μέσω του προγράμματος πανδημίας (PEPP) το συνολικό ύψος των κυπριακών ομολόγων που διακρατεί στον ισολογισμό της η ΕΚΤ ανέρχεται πλέον στο 12% του χρέους της Κύπρου.

Οι αγορές ομολόγων την ΕΚΤ γίνονται από τις δευτερογενείς αγορές και βοηθούν σημαντικά στην μείωση του κόστους δανεισμού των κρατών-μελών, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, που επιβάρυνε τις αποδόσεις των ομολόγων, πρωτίστως των χωρών της νότιας Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ΕΚΤ και η ΚΤΚ προχώρησαν τον Μάιο και τον Ιούνιο σε καθαρές αγορές κυπριακών ομολόγων αξίας €92 εκατ και €85 εκατ. αντίστοιχα, ανεβάζοντας το ύψος των κυπριακών τίτλων που διακρατεί ΕΚΤ στον ισολογισμό της ανέρχεται στα €2,49 δισ. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών αγορών πραγματοποιείται μέσω της ΚΤΚ.

Από το πέρας του προγράμματος στο τέλος του 2019, η ΕΚΤ απέκτησε κυπριακά ομόλογα αξίας €0,55 δις. Ο μέσος ο μέσος όρος λήξης των κυπριακών ομολόγων που βρίσκονται στον ισολογισμό της ΕΚΤ ανέρχεται στα 9,4 χρόνια.

Οι συνολικές αγορές μέσω του PSSP ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου στα €2,35 τρισεκατομμύρια. Η ΕΚΤ έχει ήδη ξεκινήσει νέες αγορές ομολόγων ύψους €20 δισ. μηνιαίως (ανακοινώθηκε στις αρχές του 2020), ενώ επιπρόσθετα επανεπενδύει και ποσά ομολόγων που λήγουν και τα οποία είχαν αγοραστεί μέσω του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων.

Εξάλλου, η ΕΚΤ έχει επίσης αγοράσει της κυπριακά ομόλογα αξίας €481 εκατ. (στοιχεία μέχρι τέλος Μαΐου) μέσω του PEPP, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των κυπριακών ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ στον ισολογισμό της στα €2,98 δις, που αντιστοιχεί περίπου στο 12% του συνολικού χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέχρι το τέλος Μαΐου οι συνολικές αγορές ομολόγων μέσω του PEPP ανήλθαν στα €481 δισ. Η ΕΚΤ αποφάσισε τον Ιούνιο την περαιτέρω ενίσχυση του PEPP με επιπλέον αγορές €600 δις, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος του προγράμματος στο €1,35 τρις έναντι αρχικού σχεδιασμού για 750 δισ. ευρώ, ενώ παρατείνεται και η ισχύς του έως και τουλάχιστον τον Ιούνιο του 2021, με δέσμευση για επανεπένδυση των εσόδων τουλάχιστον έως και τα τέλη του 2022.

Πηγή: ΚΥΠΕ