Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑς της 29ης Ιουνίου 2020 (pic)

Στις 1.214,26 μονάδες και με κέρδη της τάξης του 0,30% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίασης της εβδομάδας.

Συναλλαγές 1.953 μετοχών, αξίας 32.810,40 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 16,800 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (305.496 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (9.000 μετοχές), την KERVERUS (1.800), τη NETINFO (34.000 μετοχές), την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (400 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (50.000 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (67 μετοχές)

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (1.000.000 μετοχές), η Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (370 μετοχές) και η HANGJI GLOBAL LTD (301 μετοχές).