Ο οικονομικός (και όχι μόνο) Τύπος για την είσοδο της G. Arvanitakis Group Plc στη Ν.Ε.Α.

Η είδηση της εισόδου των μετοχών της εταιρείας G. Arvanitakis Group Plc στη Ν.Ε.Α. Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) (www.neaxak.com), με σύμβουλο εισαγωγής την Capital Markets Experts A.E. (www.camex.gr), φιλοξενήθηκε σε πολλές οικονομικές (και μη) ιστοσελίδες.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:

euro2day.gr

reporter.gr

banks.com.gr

grtimes.gr

dealnews.gr

newsique.gr