Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ), έχει διαγράψει τα πιο κάτω μέλη.

1. AMG Kapital Ltd,
2. Agentrisk Europe Limited, και
3. PFX Financial Professionals Ltd.

Επισημαίνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεφαλαιαγοράς, ότι η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του ΤΑΕ δε σημαίνει απώλεια δικαιωμάτων καλυπτόμενων πελατών για αποζημίωση σε σχέση με επενδυτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την απώλεια της ιδιότητας του μέλους, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αποζημίωσης σύμφωνα με την Οδηγία, ούτε παρακωλύει την έναρξη της διαδικασίας αποζημίωσης καλυπτόμενων πελατών.

«Η διαγραφή από το ΤΑΕ διενεργήθηκε μετά και την απόφαση της ΕΚΚ να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) των εταιρειών AMG Kapital LtdAgentrisk Europe Limited και PFX Financial Professionals Ltd», επισημαίνεται σε απόφαση της ΕΚΚ.