Συνεργάτες V.I.P. Members στο σύστημα προνομίων Premium & Bonus της INTERLIFE

Η ΕΤΑΙΡΙΑ insurancemarket.gr αναπτύχθηκε από τη money market Ανώνυμη Εταιρεία ανεξάρτητων Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Συμβούλων και Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Ξεκίνησε το 2006 με το στόχο να γίνει ο σύμμαχος του Έλληνα καταναλωτή στην σύγκριση, επιλογή και απόκτηση του βέλτιστου χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού προϊόντος και υπηρεσίας. Είναι Μεσίτες Ασφαλίσεων και αναλαμβάνουν Ασφάλειες Αυτοκινήτου, Μηχανής, Φορτηγού, Σπιτιού, Σκάφους, Ταξί και Υγείας με προτεραιότητα στους Κλάδους Αυτοκινήτου και Υγείας. «Η απόλυτη προσήλωση στις ανάγκες και την εμπειρία του πελάτη είναι το κλειδί για την επίτευξη καλής ετήσιας παραγωγής.

Η κουλτούρα μας είναι να καινοτομούμε ώστε διαρκώς να βελτιώνουμε την εμπειρία του πελάτη, παρέχοντας του ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενός ασφαλιστικού συμβούλου και διαμεσολαβητή», τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Σωτήρης Παπαντωνόπουλος. «Το όραμα μας είναι, μέσα από τεχνολογίες αιχμής, να προσφέρουμε στον καταναλωτή τον ευκολότερο τρόπο για να επιλέξει το καλύτερο για αυτόν προϊόν, μέσα από πλήρη ενημέρωση και αντικειμενική σύγκριση της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και των ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Για το insurancemarket.gr αποτελεί σημαντική ευκαιρία η ανάπτυξη των υπηρεσιών ασφάλισης στους Κλάδους Υγείας και Σύνταξης και γι’ αυτό ήδη επενδύει στον συγκεκριμένο χώρο, με σκοπό να αναπτύξει τεχνογνωσία την οποία θα μπορέσει να «εξάγει» και σε άλλες αγορές σε περιφερειακό επίπεδο.

insurancemarket.gr Αγ. Δημητρίου 4, Τ.Κ. 105 54 Αθήνα, Τ. 210 324 5000, F. 211 800 7242 E. mm@money-market.gr, www.insurancemarket.gr