Στο 0,7% ο πληθωρισμός κατά τον μήνα Μάρτιο

Πληθωρισμός 0,7% καταγράφηκε τον Μάρτιο στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Συγκεκριμένα ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο 2020 αυξήθηκε κατά 0,11 μονάδες και έφτασε στις 101,34 μονάδες σε σύγκριση με 101,23 μονάδες τον Φεβρουάριο 2020. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 1,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2019 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό (9,2%) ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -5,8%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2019, οι κατηγορίες “Αγαθών και Υπηρεσιών”, Επικοινωνίες και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστά 4,1% και 3,7% αντίστοιχα. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (11%). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Επικοινωνίες (3,8%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,8%) και Μεταφορές (2,5%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2020 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,45). Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (0,71). Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2019 είχε ο ηλεκτρισμός (0,33).

Τέλος, τα είδη ένδυσης (0,49) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα, ενώ αρνητική επίπτωση είχαν τα φρέσκα λαχανικά (-0,59) και τα πετρελαιοειδή (-0,36).

Πηγή: ΚΥΠΕ