Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑ της 26ης Νοεμβρίου 2019 (pic)

Με κέρδη της τάξης του 0,10% και στις 924,40 μονάδες έκλεισε ο Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 26ης Νοεμβρίου.

Συναλλαγές 16.456 μετοχών, αξίας 42.785,60 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 2,600 €. Επίσης, συναλλαγές 600 μετοχών, αξίας 1.476,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 2,460 €. Τέλος, συναλλαγές 1.100 μετοχών, αξίας 10.120,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 9,200 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (92.474 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (1.618 μετοχές), τη NET INFO (6.526 μετοχές), την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (1.000 μετοχές) και την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (50.000 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (4.000 μετοχές) και η HANGJI GLOBAL LTD (771 μετοχές).