30 Νοεμβρίου 2019: Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

Εκδήλωση της ένωσης βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων Θεσσαλίας Π.Α.Β.Ε. με θέμα “Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον” με ομιλητές τον κ. Βασίλειο Μάργαρη, Εντεταλμένο Σύμβουλο της Capital Markets Experts A.E. και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Οικονομικών Διευθυντών κ. Αλέξανδρο Κωστόπουλο.