Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑ της 4ης Νοεμβρίου 2019 (pic)

Με κέρδη της τάξεως του 0,16% και στις 919,32 μονάδες έκλεισε ο Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας.

Συναλλαγές 1.200 μετοχών, αξίας 1.236,00 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 1,030 €. Επίσης, συναλλαγές 1.226 μετοχών, αξίας 11.051,52 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στα 9,000 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (22.524 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (50 μετοχές), τη NET INFO (6.526 μετοχές), την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (1.700 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (50.000 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (924 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε (700 μετοχές) και η HANGJI GLOBAL LTD (150 μετοχές).