Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑ της 8ης Οκτωβρίου 2019 (pic)

Στις 905,16 μονάδες έκλεισε ο Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της 8ης Οκτωβρίου.

Συναλλαγές 1.416 μετοχών, αξίας 3.681,60 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με την τιμή κλεισίματος να είναι στo 2,600 €. Επίσης, συναλλαγές 482 μετοχών, αξίας 4.198,22 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας HANGJI GLOBAL LTD, με την τιμή κλεισίματος να είναι στo 8,710 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (22.524 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (50 μετοχές), τη NET INFO (6.526 μετοχές), την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (700 μετοχές), την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (50.000 μετοχές) και την HANGJI GLOBAL LTD (1.018 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η Δ & Σ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (1.500 μετοχές), η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (2.584 μετοχές) και η FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε. (2.500 μετοχές).