Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑ της 7ης Ιουνίου 2019 (pic)

Χωρίς μεταβολές και στις 930,16 μονάδες έκλεισε ο Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας συνεδρίασης της εβδομάδας.#neaxak(l)#neaxak(f) #neaxak(t)

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την G ENTERTAINMENT GROUP PLC (23.000 μετοχές), την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (10.000 μετοχές), την eUMBRELLA CORPORATION (1.000 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (200 μετοχές), την KERVERUS HOLDING (5.258 μετοχές), τη NET INFO (36.751 μετοχές), την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (700 μετοχές) και την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (57.926 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (2.440 μετοχές).