Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑ της 24ης Μαΐου 2019 (pic)

Στις 927,01 μονάδες έκλεισε την εβδομάδα ο Δείκτης Τιμών της ΝΕΑς του ΧΑΚ παρουσιάζοντας απώλειες της τάξεως του 0,23%.#neaxak(l)#neaxak(f) #neaxak(t)

Συναλλαγές 3.534 μετοχών, αξίας 9.541,80 € πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της εταιρείας INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με την τιμή κλεισίματος να είναι στo 2,700 €.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την G ENTERTAINMENT GROUP PLC (23.000 μετοχές), την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (39.100 μετοχές), την eUMBRELLA CORPORATION (1.000 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (3.128 μετοχές), την KERVERUS HOLDING (5.258 μετοχές), τη NET INFO (16.566 μετοχές), την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (700 μετοχές) και την GLOBAL DIGITAL SERVICES PLC (57.926 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμεινε η C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (5.000 μετοχές).