Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑ της 4ης Σεπτεμβρίου 2018

Στη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2018 ο Δείκτης της  ΝΕΑ του ΧΑΚ παρουσίασε οριακή άνοδο στις 896,97 μονάδες. Συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στην C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY στην οποία διαπραγματεύτηκαν 52.000 μετοχές συνολικής αξίας 1.306€, ενώ η τιμή κλεισίματος διαμορφώθηκε στα 0,028€ ανά μετοχή, σημειώνοντας άνοδο 5,66%.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την G Entertainment Group (834.655 μετοχές), την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (58.000 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (3.700 μετοχές), την Kerverus Holding (68.000 μετοχές)  την Cyprus Limni Resorts & Golfcourses (19.996 μετοχές), την NET INFO (30.300 μετοχές), και την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (1.000 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμεινε η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (3.000 μετοχές).