Τιμές κλεισίματος της ΝΕΑς αγοράς στη συνεδρίαση της Τρίτης 4 Σεπτεμβρίου 2018