Σύνοψη Συνεδρίασης της ΝΕΑς Αγοράς του ΧΑΚ της Δευτέρας 3 Σεπτεμβρίου 2018