Εισαγωγή επιπρόσθετων μετοχών της First Advisory and Holdings Α.Σ.Σ.Ε.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 58 του Νόμου του ΧΑΚ 620.000 συνήθεις μετοχές της εταιρείας «First Advisory and Holdings Α.Σ.Σ.Ε.», οι οποίες εκδόθηκαν στην τιμή των €0,50 στα πλαίσια της διαδικασίας αντίστροφης εξαγοράς της εταιρείας Binasco Services Συμβουλευτική & Συμμετοχική Ανώνυμη Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 1.220.000 μετοχές.