Τιμές κλεισίματος της ΝΕΑς αγοράς στη συνεδρίαση της Τετάρτης 29 Αυγούστου 2018