Στις ζημιές επέστρεψε το Χρηματιστήριο Κύπρου

Στις ζημιές επέστρεψε το Χρηματιστήριο την Τετάρτη, τερματίζοντας ένα σερί δύο ανοδικών συνεδριάσεων.

Ωθούμενος από τις ζημιές στους τίτλους της Τράπεζας Κύπρου (έπειτα από ένα διπλό ανοδικό σερί), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,76% κλείνοντας στις 74,26 μονάδες, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε ζημιές 0,78% κλείνοντας στις 44,35 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών περιορίστηκε στις €150.692, υποχωρώντας κάτω από το μισό της χθεσινής χρηματιστηριακής συνάντησης.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, μόνο ο τομέας των Ξενοδοχείων κινήθηκε ανοδικά, με κέρδη 0,36%. Ζημιές κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά με 0,94% και η Κύρια Αγορά με 0,46%. Οι Επενδυτικές Εταιρείες δεν παρουσίασαν μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €102.333 (πτώση 1,24% – τιμή κλεισίματος €2,35). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €30.554 (άνοδος 0,28% – τιμή κλεισίματος €0,71), της The Cyprus Cement Company με €8.321 (πτώση 0,99% – τιμή κλεισίματος €0,50) της Atlantic Insurance Company με €2.549 (πτώση 2,76% – τιμή κλεισίματος €1,41) και της A. Tsokkos Hotels με €2.072 (άνοδος 1,37% – τιμή κλεισίματος €0,15).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, επτά πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 71.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 100.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 9ης έκδοσης, Σειράς 2018 (31/8/2018 – 30/11/2018) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €100.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθη στις 27 Αυγούστου 2018.  Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 31η Αυγούστου 2018.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Ι18/ ΤΒ13I18 και ο μοναδικός κωδικός ISIN θα είναι CY0148080811. Τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο και η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018.

Το ΧΑΚ ανακοίνωσε επίσης ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ, 20.000.000 μετοχές της εταιρείας «Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ», οι οποίες προέκυψαν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης της εταιρείας και τη διάθεση μέσω προεγγραφής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 11 Μαΐου 2018.  Οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 22.000.000 μετοχές. Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω μετοχών θα αρχίσει την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018.

Επιπρόσθετα το ΧΑΚ, σε πρόσφατη συνεδρία του ΔΣ, επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση της αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών, ως είχε ανακοινωθεί στις 14 Αυγούστου 2018:

Ρυθμιζόμενη Αγορά:

–    A.L. Prochoice Group Public Ltd

–    Regallia Holdings & Investments Public Ltd

–    Ch. Charilaou Group Plc

–    CPI Holdings Public Ltd

Ν.Ε.Α. Αγορά:

–    Αιχμή Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων

–    Globo Technologies UK Ltd

Η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών αυτών θα έχει ισχύ μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου 2018 (συμπεριλαμβανομένης). Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης οι εταιρείες προβούν στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2017, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων τους, θα αρθεί.

Τέλος, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη μετάταξη των τίτλων της εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχει εκλείψει ο λόγος μετάταξης των τίτλων της εταιρείας αυτής μετά και την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2017. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.5 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί).  Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι οι τίτλοι της εταιρείας θα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, λόγω μη τήρησης της ειδικής προϋπόθεσης εισαγωγής και συνεχούς υποχρέωσης αναφορικά με τη διασπορά του μετοχικού της κεφαλαίου. Οι τίτλοι της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά από τη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018.