Το σχόλιο επί της συνεδρίασης της ΝΕΑ της 28ης Αυγούστου 2018

Στη συνεδρίαση της 28ης Αυγούστου 2018 ο Δείκτης της  ΝΕΑ του ΧΑΚ παρέμεινε αμετάβλητος στις 897,03 μονάδες χωρίς να πραγματοποιηθούν συναλλαγές.

Ανοιχτές εντολές πώλησης παρέμειναν στο τέλος της συνεδρίασης για την G Entertainment Group (834.655 μετοχές), την C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY (19.500 μετοχές), την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (2.200 μετοχές), την Kerverus Holding (52.640 μετοχές)  την Cyprus Limni Resorts & Golfcourses (19.996 μετοχές), την NET INFO (30.300 μετοχές), και την Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (1.000 μετοχές).

Με ανοιχτές εντολές αγοράς παρέμειναν η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (500 μετοχές) και η Vonpende Holdings (10 μετοχές).